Ngày 18 tháng 10 năm 2019 Xem lịch
NỘI DUNG

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI TRONG CÁC KỲ THI

1. Máy tính bỏ túi khu vực

TT Họ và tên Điểm Đạt giải Môn
1 Lê Thanh Triều 37 Nhì Toán THPT
2 Nguyễn Văn Hoài 29 KK Toán THPT
3 Lê Văn Hoàng 27 KK Toán THPT
4 Huỳnh Thị Phương Cầm 25.5 KK Toán THPT
5 Đặng Phúc Nhân 20 KK  Hóa học

2. Olympic tháng 4

TT Họ và tên Điểm Đạt giải Môn
1 Lê Thanh Triều   Huy chương Vàng Toán
2 Trần Thanh Quốc   Huy chương Đồng Hóa học
3 Nguyễn Ngọc Đan Tâm   Huy chương Đồng Hóa học
4 Trần Trí Thức   Huy chương Đồng Vật lý
5 Mai Chí Công   Huy chương Đồng Vật lý
6 Lý Tuấn Cường   Huy chương Đồng Toán
7 Nguyễn Văn Hoài   Huy chương Đồng Toán
8 Lý Kim Nguyên   Huy chương Đồng Ngữ văn
9 Phùng Thị Thùy Dương    Huy chương Đồng Ngữ văn

3. Giải điền kinh cấp tỉnh

TT Họ và tên Điểm Đạt giải Môn
1 Lê Ái Nhân   Nhất Đẩy tạ
2 Nguyện Trọng Tín   Nhì Đẩy tạ

4. Giai điệu tuổi hồng

TT Họ và tên Điểm Đạt giải Môn
1 Nguyễn Trọng Tính   Khuyến khích Song ca
2 Nguyễn Thị Mỹ Hòa   Khuyến khích Song ca

CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT