Ngày 18 tháng 10 năm 2019 Xem lịch
NỘI DUNG

TRƯỜNG THPT KẾ SÁCH SƠ KẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014-2015

Học kì I năm học này, chất lượng giáo dục của Trường THPT Kế Sách đã nâng lên đáng kể:
tỉ lệ học sinh giỏi đạt 10,49%, học sinh khá đạt 25,76%, học sinh trung bình đạt 37,7%; so với cùng kỳ năm học trước, tỉ lệ học sinh giỏi tăng 4,49%, học sinh khá tăng 0,26%, học sinh yếu giảm 1,58%. Công tác tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi vòng tỉnh đạt kết quả tốt: có 13 học sinh giỏi vòng tỉnh, 5 học sinh vào Đội tuyển quốc gia. Các cuộc thi Olympic tiếng Anh, thi giải toán trên internet có nhiều học sinh tham gia và đạt kết quả cao trong các vòng thi.
 

 
Trường THPT Kế Sách đã thành lập các ban chỉ đạo để thực hiện tốt các cuộc vận động do
ngành phát động; chỉ đạo đổi mới kiểm tra đánh giá nhằm thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học; giáo viên và học sinh nhiệt tình tham gia các hoạt giáo dục trải nghiệm sáng tạo như: thi giáo viên giỏi cấp trường, làm đồ dùng dạy học, thiết kế bài giảng điện tử, bài viết liên môn, làm đồ dùng học tập tổ Lý – Công nghệ, thi Hóa học và đời sống...
Ngoài ra, nhà trường còn tổ chức cho giáo viên và học sinh tham gia giao lưu và viếng Đền thờ
Bác tại huyện Cù Lao Dung, viếng và chăm sóc Nghĩa trang liệt sĩ huyện Kế Sách, đăng ký hiến máu nhân đạo...
Thầy Lê Tứ Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Kế Sách đánh giá cao những thành tích đã đạt
được của đơn vị trong học kỳ I, đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm ở học kỳ II để từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, góp phần phát huy phong trào “Dạy tốt, học tốt” trong toàn trường.
CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT