Ngày 18 tháng 10 năm 2019 Xem lịch
NỘI DUNG

THÔNG BÁO

Căn cứ Thông báo 437-TB/PGDĐT của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kế Sách về việc học trực tuyến
chính trị hè năm 2017;
Căn cứ Thông báo 441-TB/PGDĐT của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kế Sách về việc học chính trị hè
năm 2017 do cấp huyện tổ chức.
Lãnh đạo trường THPT thông báo đến quí thầy/cô lịch học chính trị hè năm 2017 như sau:
* Lớp 1:
- Đối tượng: Lãnh đạo trường, Chủ tịch công đoàn, Bí thư đoàn trường, giáo viên dạy môn GDCD.
- Thời gian học: từ 7h15 ngày 24/7/2017 đến hết ngày 25/7/2017.
- Địa diểm : Hội trường trung tâm văn hóa hội nghị huyện Kế Sách.
* Lớp 2: 
- Đối tượng: Tất cả cán bộ giáo viên, CNV trường (trừ các thầy cô học đợt 1, giáo viên có con dưới
12 tháng tuổi, Bảo vệ không là đảng viên)
- Thời gian: từ 7h30 ngày 28/7 đến hết ngày 29/7/2017.
- Địa điểm: Hội trường trung tâm văn hóa hội nghị huyện Kế Sách.
Nhận được thông báo nay đề nghị quí thầy/cô tham dự đúng thành phần, địa điểm và thời gian
qui định. 
CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT