Ngày 25 tháng 06 năm 2019 Xem lịch
NỘI DUNG

KẾT QUẢ THI ĐỒ DÙNG DẠY HỌC CẤP TRƯỜNG

STT Họ tên GV MÔN TÊN SẢN PHẨM GIẢI
1 Nguyễn Văn Phui, Quách Thị Hồng Tươi Thể dục Thang dây Nhất
2 Trần Ngọc Thùy SỬ Sơ đồ tư duy Nhì
3 Nguyễn Quốc Văn Dao động cưỡng bức, cộng hưởng cơ học Nhì
4 Lê Chiêu Phước, Nguyễn văn Tiếp CN Sơ đồ tiện dụng Ba
5 Dương Thị Hồng Nhung, Nguyễn Ngọc Thái Trân Hóa Đoàn tàu electron Ba
6 Nguyễn Thị Dung Sự nở vì nhiệt của vật rắn Ba
7 Huỳnh Thị Lệ Hằng, Lý Thị Muội Thí nghiệm về định luật Bôi Lơ-Sác Lơ Khuyến khích
8 Nguyễn Bình Kha Bộ thí nghiệm giao thoa ánh sáng đơn sắc dùng khe I-âng Khuyến khích
9 Nguyễn Thị Kiều, Đinh Thị Mỹ Trang Sinh Sơ đồ nguyên phân và giảm phân Khuyến khích
10 Hoàng Thị Hồng Nhung, Trần Kim lâm, Mai Thanh Thúy, Đặng Đức Ngọc Địa Mô hình khí áp vá gió Khuyến khích
11 Trần Tích Nghĩa, Lý Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Hồng Đào, Nguyễn Thị Mỹ Xuyên, Nguyễn Quốc Thái VĂN Ôn tập văn học Trung đại Việt Nam lớp 11 Khuyến khích
12 Đặng Thành Toại, Bành Trúc Phương TOÁN Hình chóp Khuyến khích

CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT