Ngày 25 tháng 06 năm 2019 Xem lịch
NỘI DUNG

THÔNG BÁO KHẨN

Căn cứ vào công văn 2986/SGDĐT-VT về việc cho học sinh nghỉ học do ảnh hưỡng cơn bão số 16
(bão Tembin).
Hiệu trưởng nhà trường thông báo đến toàn thể giáo viên và học sinh trường THPT Kế Sách như
sau:
1. Học sinh toàn trường được nghỉ 02 ngày 25/12/2017 và 26/12/2017.
2. Lãnh đạo và VP trường thực hiện trực 24/24.
3. Trường sẽ thông báo tiếp tục tại trang web trường, đề nghị GV-CBCNV theo dõi thường xuyên
để nắm được thông tin kịp thời nhất.
LĐT  

CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT