Ngày 25 tháng 06 năm 2019 Xem lịch
NỘI DUNG

THÔNG BÁO

Ngày 27/12/2017 các em học sinh tập trung lại bình thường và tiến hành thi bù. Cụ thể như sau:
* Ngày 27/12/2017 (thứ 4),
Sáng khối 12 thi Toán (90p), Anh(60p)
Chiều khối 11 thi Toán (90p), Anh(60p)

 
* Ngày 27/12/2017 (thứ 5),
Sáng khối 10 thi Toán (90p), Anh(60p)
* Ngày 28/12/2017 tất cả học sinh học theo TKB
LĐT
CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT