Ngày 06 tháng 07 năm 2020 Xem lịch
NỘI DUNG

Chi bộ nhà trường


Họ và tên: Lê Tứ Hải

Chức vụ: Bí thư chi bộ

Năm sinh: 29/05/1961

Số điện thoại: 0984743898

Email: letuhai.c3ks@soctrang.edu.vn
 

Họ và tên: Trần Thanh Mộng

Chức vụ: P. Bí thư chi bộ

Năm sinh:09/07/1980

Số điện thoại: 0977559937

Email: tranthanhmong.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Phùng Văn Minh (TT)

Năm sinh:30/01/1962

Chức vụ: Chi Ủy viên

Điện thoại: 0915421103

Email: phungvanminh.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Lê văn út (TTCM)
Năm sinh:09/03/1966
Chức vụ: Chi uỷ viên
Điện thoại: 0986184257
Email:  levanut.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Trang

Chức vụ: Chi Ủy viên

Năm sinh:13/01/1968

Điện thoại:0919455354

Email: nguyenthithuytrang.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Phạm Thị Thu Trang

Năm sinh:

Chức vụ: Chi uỷ viên

Điện thoại: 0988210094

Email: phamthithutrang.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Đặng Đức Ngọc

Năm sinh:06/12/1973

Chức vụ: Chi uỷ viên

Điện thoại:01659888575

Email: dangucngoc.c3ks@soctrang.edu.vn

CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT