Ngày 25 tháng 06 năm 2019 Xem lịch
NỘI DUNG
Kế hoạch tuần 38 thực hiện từ ngày 20/5/2019 đến 25/5/2019
Kế hoạch tuần 37 thực hiện từ ngày 13/5/2019 đến 18/5/2019
Kế hoạch tuần 36 thực hiện từ ngày 06/5/2019 đến 11/5/2019
Kế hoạch tuần 35 thực hiện từ ngày 02/5/2019 đến 04/5/2019
Kế hoạch tuần 34 thực hiện từ ngày 22/4/2019 đến 27/4/2019
Thực hiện từ ngày 16/4/2019 đến 21/4/2019
Kế hoạch tuần 31 thực hiện từ ngày 01/4/2019 đến 05/4/2019
Kế hoạch tuần 30 thực hiện từ ngày 25/3/2019 đến 30/3/2019
Kế hoạch tuần 29 thực hiện từ ngày 18/3/2019 đến 24/3/2019
Kế hoạch tuần 27 thực hiện từ 04/3/2019 đến 10/3/2019
Thực hiện từ 28/01/2019 đến 30/01/2019
Thực hiện từ ngày 21/01/2018 đến 27/01/2019
Kế hoạch tuần 22 thực hiện từ ngày 14/01/2018 đến 19/01/2019
Kế hoạch tuần 21 thực hiện từ ngày 07/01/2018 đến 13/01/2019
Kế hoạch tuần 20 thực hiện từ ngày 31/12/2018 đến05/01/2019
Kế hoạch tuần 18 thực hiện từ ngày 17/12/2018 đến 22/12/2018
Kế hoạch tuần 17 thực hiện từ ngày 10/12/2018 đến 15/12/2018
Kế hoạch tuần 16 thực hiện từ ngày 03/12/2018 đến 08/12/2018
Kế hoạch tuần 15 thực hiện từ ngày 26/11/2018 đến 01/12/2018
Kế hoạch tuần 14 thực hiện từ ngày 19/11/2018 đến 24/11/2018
Kế hoạch tuần 13 thực hiện từ ngày 12/11/2018 đến 17/11/2018
Kế hoạch tuần 12 thực hiện từ ngày 05/11/2018 đến 10/11/2018
Kế hoạch tuần 11 thực hiện từ ngày 29/11/2018 đến 03/11/2018
Kế hoạch tuần 10 thực hiện từ ngày 22/10/2018 đến 27/10/2018
Kế hoạch tuần 09 thực hiện từ ngày 15/10/2018 đến 20/10/2018
Kế hoạch tuần 8 thực hiện từ ngày 08/10/2018 đến 13/10/2018
Kế hoạch tuần 07 thực hiện từ ngày 01/10/2018 đến 06/10/2018
Kế hoạch tuần 6 thực hiện từ ngày 24/9/2018 đến 29/9/2018
Kế hoạch tuần 5 thực hiện từ ngày 17/9/2018 đến 22/9/2018
Kế hoạch tuần 4 thực hiện từ ngày 10/9/2018 đến 15/9/2018
Kế hoạch tuần 3 thực hiện từ ngày 04/9/2018 đến 08/9/2018
Kế hoạch tuần 2 thực hiện từ ngày 27/8/2018 đến 01/8/2018
Thực hiện từ ngày 20/8/2018 đến25/8/2018
Kế hoạch tuần 37 thực hiện từ ngày 14/5/2018 đến 19/5/2018
Kế hoạch tuần 36 thực hiện từ 07/5/2018 đến 12/5/2018
Thực hiện từ ngày 02/5/2018 đến 05/5/2018
Kế hoạch tuần 34 thực hiện từ 23/4/2018 đến 28/4/2018
Kế hoạch tuần 33 thực hiện từ 16/4/2018 đến 21/4/2018
Kế hoạch tuần 32 thực hiện từ 09/4/2018 đến 14/4/2018
Kế hoạch tuần 31 thực hiện từ ngày 02/4/2018 đến 07/4/2018
Kế hoạch tuần 30 thực hiện từ ngày 26/3/2018 đến 31/3/2018
Thực hiện từ Từ ngày 19/3/2018 đến 24/3/2018
THực hiện từ ngày 12/3/2018 đến 17/3/2018
Kê hoạch tuần 27 thực hện từ Từ ngày 05/3/2018 đến 10/3/2018
Kế hoạch tuần 26 thực hiện từ ngày 26/02/2018 đến 03/3/2018
Kế hoạch tuần 25 thực hiện từ ngày 05/02/2018 đến 10/02/2018
Kế hoạch tuần 24 thực hiện 29/01/2018 đến 03/02/2018
Kế hoạch tuần 23 thực hiện từ ngày 22/01/2018 đến 27/01/2018
Thực hiện từ ngày 15/01/2018 đến 20/01/2018
Thực hiện từ ngày 08/01/2018 đến 13/01/2018
Kế hoạch tuần 20 thực hiện từ ngày 02/01/2018 đến 06/01/2018
Kế hoạch tuần 19 thực hiện từ ngày 25/12/2017 đến 30/12/2017
Kế hoạch tuần 18 thực hiện từ 18/12/2017 đến 23/12/2017
Kế hoạch tuần 17 thực hiện từ 04/12/2017 đến 09/12/2017
Thực hiện từ 04/12/2017 đến 09/12/2017
Kế hoạch tuần 15 thực hiện từ 27/11/2017 đến 02/12/2017
Kế hoạch tuần 14 thực hiện từ 20/11/2017 đến 25/11/2017
Kế hoạch tuần 13 thực hiện từ ngày 13/11/2017 đến 18/11/2017
Kế hoạc tuần 12 thực hiện từ 06/11/2017 đến 11/11/2017
Kế hoạch tuần 11 thực hiện từ 30/10/2017 đến 04/11/2017
Kế hoạch tuần 10 thực hiện từ 23/10/2017 đến 28/10/2017
Kế hoạch tuần 09 thực hiện từ 16/10/2017 đến 21/10/2017
Kế hoạch tuần 08 thực hiện từ ngày 09//10/2017 đến 14/10/2017
Kế hoạch tuần 7 thực hiện từ ngày 02/7/2017 đến 07/10/2017
Kế hoạch tuần 06 thực hiện từ 24/9/2017 đền 30/9/2017
Kế hoạch tuần 5 thực hiện từ 18/9/2017 đến 23/9/2017
Kế hoạch tuần 4 thực hiện từ 11/9/2017 đến 16/9/2017
Thực hiện từ 04/9/2017 đến 09/9/2017
Kế hoạch tuần 2 thực hiện từ 28/8/2017 đến 1/9/2017
Thực hiện từ 18/8/2017 đến 23/8/2017
Thăm dò ý kiến
Điều nào quan trọng nhất trong chiến lược nâng cao hiệu quả tự học
Có kế hoạch và phân phối thời gian hợp lí
Có kế hoạch học tập và quyết tâm thực hiện
Có mục tiêu rõ ràng và kế hoạch để thực hiện
Có hoài bão lớn làm động lực và mục tiêu phấn đấu
LỊCH VẠN SỰ
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT