Ngày 25 tháng 06 năm 2019 Xem lịch
NỘI DUNG

KẾ HOẠCH CUỘC THI TÌM HIỂU KIẾN THỨC VỀ BẢO VỆ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI THỦY SẢN

xem chi tiết kế hoạch tại đây
CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT