Ngày 25 tháng 06 năm 2019 Xem lịch
NỘI DUNG

NỘI DUNG HỌP CHI BỘ THÁNG 4

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
NGHỊ QUYẾT
Lãnh đạo nhiệm vụ tháng 04/2018 và phương hướng nhiệm vụ tháng 05/2018
PHẦN I. SINH HOẠT CHI BỘ
          1. Thời gian, địa điểm
          a) Thời gian: 13h30 ngày 04 tháng 05 năm 2018
          b) Địa điểm: Phòng họp hội đồng
c)Thu nộp đảng phí: Chi bộ thực hiện việc thu nộp đảng phí tháng 04/2018.
d) Tình hình đảng viên chi bộ
- Tình hình đảng viên của chi bộ.
+ Tổng số đảng viên: 49, đảng viên chính thức: 44 (nữ 23), đảng viên dự bị: 5; số đảng viên được miễn sinh hoạt, công tác: không có.
+ Số đảng viên có mặt dự họp: …; Số đảng viên vắng mặt:
     e) Nội dung họp chi bộ
Nội dung sinh hoạt chi bộ và những vấn đề trọng tâm cần tập trung thảo luận.
     1. Sinh hoạt chính trị
2. Thông qua dự thảo báo cáo.
3. Công tác tổ chức chi bộ.
4. Công tác xây dựng đảng
Công tác kiểm tra, giám sát
*Cử thư ký cuộc họp: Bùi Thị Như Ngọc
PHẦN II . NỘI DUNG
I. Thông tin tình hình thời sự, phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách mới của đảng, nhà nước và các nghị quyết chỉ thị của cấp ủy cấp trên
1. Thông tin về tình hình thời sự
          Thông tin tình hình thời sự trong tỉnh, trong nước và trên thế giới: ….
2. Các chủ trương, chính sách, chỉ thị và nghị quyết mới của Đảng, nhà nước, các cấp.
          Triển khai, quán triệt những chủ trương mới của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên:
          - Giấy mời số 310-GM/HU về  Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bô chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
          - Thông báo chiêu sinh số 16-TB/BTCHU về việc mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đối tượng kết nạp đảng viên;
          - Công văn số 87-CV/BTGHU  về việc cảnh giác người giả danh cán bộ Ban tuyên giáo Trung ương bán sách;
          - Qui định số 126-QĐ/TW về một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng;
          - Báo cáo số 125-BC/HU về việc sơ kết 02 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chín trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.   
          II. Đánh giá việc thực hiện nghị quyết của chi bộ tháng 04 năm 2018.
1.  Lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị
- Tuyên truyền thông qua các hoạt động về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh( Chỉ thị 05 của Bộ chính trị.). 
- Tổ chức quán triệt và đôn đốc thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết tháng 4 của Đảng bộ cấp trên.
- Tuyên truyền Lễ kỷ niệm 43 năm ngày Giải phóng Miền nam thống nhất đất nước và ngày Quốc tế lao động 1/5.
2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
Trong tháng 4/2018 tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Thực hiện chuyên môn tháng 04 và ôn tập cho học sinh K12 (thực hiện các tuần tiếp theo);
- Tiếp tục bồi dưỡng,  phụ đạo học sinh yếu kém theo TKB;
- Đưa đoàn học sinh dự thi Olympic tháng 4 từ ngày 6-8/4/2018 (đạt được 22 huy chương, gồm 3 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 10 huy chương đồng ở tất cả các bộ môn);
- Tiếp tục bồi dưỡng cho HS các đội tuyển: HSG K10-11;
-  đưa học sinh tham gia thi giải Toán (tiếng Việt, tiếng Anh) và Vật lý qua intemet cấp toàn quốc năm học 2017-2018 (có 4 học sinh thi môn Toán bằng tiếng Việt);
- Thi kiểm tra HKII K12 vào tuần 31 các ngày 02,03,04 và 05/4/2018. Dự kiến K11,10 kiểm tra HKII vào tuần 36 từ 07/5/2018 đến 15/5/2018, hạn chót tổ nộp đề vào thứ Bảy 28/4/2018;
- Tổ chức thi thử cho học sinh khối 12 từ ngày 26 đến 28/4/2018;
- Tổ AV có KH tiếp tục tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Anh định kì tháng 4 vào ngày 22/4/2018;
- Các tổ sinh hoạt chuyên môn trên trang “trường học kết nối”;
- GVCN thực hiện việc kiểm tra chéo hồ sơ thi THPT quốc gia.
          3.  Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể
a. Lãnh đạo Công đoàn :
Hưởng ứng tích cực các hoạt động, cuộc vận động, thi đua, các cuộc thi.
Hoàn thành tốt công tác công đoàn theo quy định.
Hoàn thành việc nộp sáng kiến cải tiến KHKT năm 2018.
    b. Lãnh đạo Đoàn TNCS.HCM:
Hưởng ứng tích cực các hoạt động, cuộc vận động, thi đua. Các cuộc thi các cấp.
Tổ chức hoạt động chào mừng ngày thành lập đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Kết hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm xét học bổng cho học sinh.
Tiếp tục ổn định nề nếp của học sinh.
Phân công đoàn viên giáo viên hỗ trợ chuẩn bị cơm trưa cho học sinh ở xa.
          4. Lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ
          Lập danh sách quy hoạch, bồi dưỡng kết nạp đảng năm 2018.
          5. Công tác xây dựng Đảng
          *Thực hiện công tác kiểm tra giám sát quí 2: từ 01/4/2018 đến 30/6/2018
+ Nội dung kiểm tra:
        - Kiểm tra đảng viên trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 46-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”
- Kiểm tra việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá trong giảng dạy, quản lý sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề.
+ Nội dung giám sát
               - Giám sát đảng viên thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt ở chi bộ.
       - Giám sát đảng viên thực hiện nhiệm vụ được phân công, thực hiện đúng Nghị quyết hàng tháng của Chi bộ; việc thực hiện thi đua và hoàn thành nhiệm vụ cuối năm học, việc đăng ký ôn thi đại học, việc chấp hành sự phân công ôn thi THPT quốc gia, việc coi thi và chấm thi cuối năm .
+ Đối tượng (8 đảng viên)
      1. Đỗ Tuấn Phương                              2. Nguyễn Đức Toàn
      3. Trần Trung Quân                             4. Lê Chiêu Phước
      5. Trần Thị Thanh Tuyền                     6. Đặng Văn Hữu
      7. Bùi Thanh Nhã                                 8. Phạm Thị Thu Hương
          6. Công tác khác:
III. Phương hướng công tác tháng 05 năm 2018
1. Lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị:
- Tuyên truyền các hoạt động về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05 của Bộ chính trị). 
- Tổ chức quán triệt và đôn đốc thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết tháng 5 của Đảng bộ cấp trên.
- Tuyên truyền lịch sử 43 năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước và ngày quốc tế lao động 1/5.
2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
Trong tháng 05/2017 tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Nghỉ lễ 30/4-1/5 theo qui định;
- Tiến hành kiểm tra chất lượng HKI cho khối 10 và khối 11 từ 07-15/5/2018
- Đề cử giáo viên tham gia gác thi và chấm thi THPT quốc gia;
- Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển HSG dự thi cấp tỉnh vào 31/5/2018;
- Hoàn thành nhập điểm, hạnh kiểm học sinh;
- Cho học sinh đăng ký ôn thi tuyển sinh lớp 10;
- Hoàn thành điểm trong học bạ K10 và K11vào 19/5/2018. Thư ký hoàn thành kết quả K11,10 để LĐT duyệt KQ ngày 19/5/2018;; 
- In kết quả năm học của HS chuẩn bị họp CMHS K10,11;
- Tổng kết năm học và làm lễ tri ân, trưởng thành cho học sinh K12 vào ngày 23/5/2018;
- Tiến hành Họp CMHS K11,10 vào ngày 27/5/2018;
- Chuẩn bị tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019  vào ngày 15-16/6/2018;
- Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho hội đồng thi THPT Quốc gia.
3. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể:
a. Lãnh đạo Công đoàn :
Hưởng ứng tích cực các hoạt động, cuộc vận động, thi đua, các cuộc thi.
Hoàn thành tốt công tác công đoàn theo quy định.
b. Lãnh đạo Đoàn TNCS.HCM:
Hưởng ứng tích cực các hoạt động, cuộc vận động, thi đua. Các cuộc thi các cấp.
- Tuyên truyền lịch sử 43 năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước và ngày quốc tế lao động 1/5.
Kết hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm xét học bổng cho học sinh.
Tiếp tục ổn định nề nếp của học sinh.
Phân công đoàn viên giáo viên hỗ trợ chuẩn bị cơm trưa cho học sinh ở xa.
c. Công đoàn, Đoàn TN tích cực làm tốt công tác giới thiệu quần chúng cho Đảng.
    4. Lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ
5. Công tác xây dựng Đảng
- Tuyên truyền, triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp.
- Tiếp tục hoàn chỉnh lý lịch của người xin vào Đảng tiến hành xác minh, thẩm tra lý lịch (nếu có):
- Duy trì đẩy mạnh việc thực hiện và đánh giá việc học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Chi bộ, tập thể đơn vị, Đảng viên, cán bộ  giáo viên công nhân viên.
6. Công tác khác
 
Nơi nhận:
- Bí thư chi bộ (để triển khai và thực hiện);
- Chủ tịch CĐCS (để thực hiện);
- Bí thư Đoàn trường (để triển khai và thực hiện);
TM. CHI BỘ
BÍ THƯ
 
 
Lê Tứ Hải
 
CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT