Ngày 25 tháng 06 năm 2019 Xem lịch
NỘI DUNG

NỘI DUNG HỌP CHI BỘ THÁNG 8

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
NGHỊ QUYẾT
Lãnh đạo nhiệm vụ tháng 08/2018 và phương hướng nhiệm vụ tháng 09/2018
PHẦN I. SINH HOẠT CHI BỘ
          1. Thời gian, địa điểm
          a) Thời gian: 1h30 ngày 25 tháng 08 năm 2018
          b) Địa điểm: Phòng họp hội đồng
c)Thu nộp đảng phí: Chi bộ thực hiện việc thu nộp đảng phí tháng 08/2018.
d) Tình hình đảng viên chi bộ
- Tình hình đảng viên của chi bộ.
+ Tổng số đảng viên: 49, đảng viên chính thức: 44 (nữ 23), đảng viên dự bị: 5; số đảng viên được miễn sinh hoạt, công tác: không có.
+ Số đảng viên có mặt dự họp: …; Số đảng viên vắng mặt:
     e) Nội dung họp chi bộ
Nội dung sinh hoạt chi bộ và những vấn đề trọng tâm cần tập trung thảo luận.
     1. Sinh hoạt chính trị
2. Thông qua dự thảo báo cáo.
3. Công tác tổ chức chi bộ.
4. Công tác xây dựng đảng
Công tác kiểm tra, giám sát
*Cử thư ký cuộc họp: Bùi Thị Như Ngọc
PHẦN II . NỘI DUNG
I. Thông tin tình hình thời sự, phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách mới của đảng, nhà nước và các nghị quyết chỉ thị của cấp ủy cấp trên
1. Thông tin về tình hình thời sự
          Thông tin tình hình thời sự trong tỉnh, trong nước và trên thế giới: ….
2. Các chủ trương, chính sách, chỉ thị và nghị quyết mới của Đảng, nhà nước, các cấp.
          Triển khai, quán triệt những chủ trương mới của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên:
          - Kế hoạch số 45-KH/HU về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng;
          - Giấy mời số 787-GM/VPHU về việc dự Hội nghị quán triệt, triển khai các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng;
          - Kế hoạch số 44-KH/HU về việc giám sát việc thực hiện Chương trình số 17-Ctr/HU của Ba Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị;
          - Công văn số 97-CV/BTCHU về tuyên truyền, thực hiện hội thi sáng tác, chủ đề “học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;
          - Công văn 159/CV-BCĐ về việc tiếp tục thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCĐ ngày 27/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an;
          - Thông báo số 797-TB/VPHU về lịch trức cơ quan và các ngày thứ 7 và chủ nhật;
          - Công văn số 75-CV/BTCHU về việc triển khai hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ;
          - Quy định số 03-QĐi/TU về quản lý và xem xét, giải quyết đối với cán bộ có vấn đề về sức khỏe;
          - Hướng dẫn số 08-HD/BTCTU về một số nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.       
          II. Đánh giá việc thực hiện nghị quyết của chi bộ tháng 08 năm 2018.
1.  Lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị
- Tuyên truyền thông qua các hoạt động về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh( Chỉ thị 05 của Bộ chính trị.). 
- Tổ chức quán triệt và đôn đốc thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết tháng 8 của Đảng bộ cấp trên.
- Tuyên truyền, phổ biến ý nghĩa thắng lợi của cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.
2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
Trong tháng 8/2018 tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Hoàn thành PCCM, TKB toàn trường.
- Ổn định cơ cấu lớp, thực hiện chuyên môn tuần 1 năm học 2018-2019.
- Tiến hành lao động chuẩn bị cho năm học mới.
- Tập trung học sinh toàn trường ổn định cơ cấu chuẩn bị năm học mới.
- Tổ chức các hoạt động đón học sinh đầu cấp và khai giảng năm học mới.
- Tiếp tục ôn luyện học sinh giỏi thi vào đội tuyển HSG quốc gia.
          3.  Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể
a. Lãnh đạo Công đoàn :
Hưởng ứng tích cực các hoạt động, cuộc vận động, thi đua, các cuộc thi.
Hoàn thành tốt công tác công đoàn theo quy định.
    b. Lãnh đạo Đoàn TNCS.HCM:
Hưởng ứng tích cực các hoạt động, cuộc vận động, thi đua. Các cuộc thi các cấp.
Kết hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm xét học bổng cho học sinh.
Tổ chức tuần lễ sinh hoạt đầu năm cho học sinh toàn trường.
Thực hiện tiết ngoài giờ lên lớp theo qui định.
          4. Lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ
          Lập danh sách quy hoạch, bồi dưỡng kết nạp đảng năm 2018.
          5. Công tác xây dựng Đảng
          * Thực hiện kiểm điểm xoay vòng tháng 9 năm 2018
          1. Nguyễn Văn Tổng                         2. Trương Thị Kim Thoa
          3. Lư Thanh Thảo Trang                  4. Trần Vương Mỹ
          5. Nguyễn Quốc Văn                        6. Nguyễn Bình Kha
          7. Huỳnh Thị Lệ Hằng                      8. Hồ Thanh Tâm
          9. Bùi Thanh Nhã                             10. Mã Thị Thu Thanh
          11. Nguyễn Mai Hùng                       12. Dương Thị Hồng Nhung
          13. Thạch Nơ                                    14. Lê Chiêu Phước
          15. Nguyễn Văn Tiếp                        16. Sơn Thị Thúy Hằng
          *Thực hiện công tác kiểm tra giám sát quí 3: từ 01/7/2018 đến 30/9/2018
+ Nội dung kiểm tra:
- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng.
- Kiểm tra đảng viên việc thực hiện Quy chế chuyên môn về học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và chính trị, chuẩn bị công tác tuyển sinh khối 10 và công tác phân công chuyên môn ở tổ chuyên môn, kế hoạch tổ chuyên môn cho năm học mới .
          + Nội dung giám sát:
          - Giám sát đảng viên trong chi bộ việc thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.
          - Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị; tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cán bộ quản lí phải gương mẫu và thường xuyên động viên, nhắc nhở CB,GV và học sinh làm theo.        
      3. Đối tượng: (8 đảng viên)
         1. Trần Thanh Mộng                         2. Thạch Nơ
         3. Đinh Sô Na                                   4. Lê Văn Út
         5. Nguyễn Văn Tiếp                          6. Nguyễn Mai Hùng
         7. Ung Thanh Nhàn                                    8. Trương Thị Kim Thoa
          6. Công tác khác:
III. Phương hướng công tác tháng 09 năm 2018
1. Lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị:
- Tuyên truyền các hoạt động về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05 của Bộ chính trị). 
- Tổ chức quán triệt và đôn đốc thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết tháng 9 của Đảng bộ cấp trên.
2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
Trong tháng 09/2018 tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Thực hiện chuyên môn theo TKB.
Tổ chức khai giảng năm học mới.
Tiếp tục ôn và dự thi tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia.
Họp tổ chuyên môn theo kế hoạch.
Thành lập các đội tuyển học sinh giỏi: Casio, giải toán bằng tiến anh, internet, olympic tháng 4,…
Hoàn thành danh sách GVG các cấp.
Tiến hành dự giờ thao giảng, kiểm tra chuyên môn giáo viên.
Khảo sát chất lượng của học sinh lớp 12; tổ chức phụ đạo học sinh yếu kém sau khi có kết quả kiếm tra chất lượng K12.
Tiến hành dạy nghề cho học sinh khối 11.
Hội nghị cán bộ, công nhân viên chức lao động năm học 2017-2018.
Tiến hành họp PHHS đầu năm .
3. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể:
a. Lãnh đạo Công đoàn :
Hưởng ứng tích cực các hoạt động, cuộc vận động, thi đua, các cuộc thi.
Hoàn thành tốt công tác công đoàn theo quy định.
Chuẩn bị và tiến hành hội nghị cán bộ, công nhân viên chức và người lao động năm học 2018-2019
b. Lãnh đạo Đoàn TNCS.HCM:
Hưởng ứng tích cực các hoạt động, cuộc vận động, thi đua. Các cuộc thi các cấp.
Kết hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm xét học bổng cho học sinh.
Ổn định nề nếp của học sinh, lập kế hoạch khai giảng năm học mới.
c. Công đoàn, Đoàn TN tích cực làm tốt công tác giới thiệu quần chúng cho Đảng.
    4. Lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ
5. Công tác xây dựng Đảng
- Tuyên truyền, triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp.
- Tiếp tục hoàn chỉnh lý lịch của người xin vào Đảng tiến hành xác minh, thẩm tra lý lịch (nếu có):
- Duy trì đẩy mạnh việc thực hiện và đánh giá việc học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Chi bộ, tập thể đơn vị, Đảng viên, cán bộ  giáo viên công nhân viên.
6. Công tác khác
 
Nơi nhận:
- Bí thư chi bộ (để triển khai và thực hiện);
- Chủ tịch CĐCS (để thực hiện);
- Bí thư Đoàn trường (để triển khai và thực hiện);
TM. CHI BỘ
BÍ THƯ
 
 
Lê Tứ Hải
 

CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT