Ngày 25 tháng 06 năm 2019 Xem lịch
NỘI DUNG

NỘI DUNG HỌP CHI BỘ THÁNG 9

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
NGHỊ QUYẾT
Lãnh đạo nhiệm vụ tháng 09/2018 và phương hướng nhiệm vụ tháng 10/2018
PHẦN I. SINH HOẠT CHI BỘ
          1. Thời gian, địa điểm
          a) Thời gian: 1h30 ngày 28 tháng 09 năm 2018
          b) Địa điểm: Phòng họp hội đồng
c)Thu nộp đảng phí: Chi bộ thực hiện việc thu nộp đảng phí tháng 09/2018.
d) Tình hình đảng viên chi bộ
- Tình hình đảng viên của chi bộ.
+ Tổng số đảng viên: 49, đảng viên chính thức: 44 (nữ 23), đảng viên dự bị: 5; số đảng viên được miễn sinh hoạt, công tác: không có.
+ Số đảng viên có mặt dự họp: …; Số đảng viên vắng mặt:
     e) Nội dung họp chi bộ
Nội dung sinh hoạt chi bộ và những vấn đề trọng tâm cần tập trung thảo luận.
     1. Sinh hoạt chính trị
2. Thông qua dự thảo báo cáo.
3. Công tác tổ chức chi bộ.
4. Công tác xây dựng đảng
Công tác kiểm tra, giám sát
*Cử thư ký cuộc họp: Bùi Thị Như Ngọc
PHẦN II . NỘI DUNG
I. Thông tin tình hình thời sự, phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách mới của đảng, nhà nước và các nghị quyết chỉ thị của cấp ủy cấp trên
1. Thông tin về tình hình thời sự
          Thông tin tình hình thời sự trong tỉnh, trong nước và trên thế giới: ….
2. Các chủ trương, chính sách, chỉ thị và nghị quyết mới của Đảng, nhà nước, các cấp.
          Triển khai, quán triệt những chủ trương mới của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên:
          - Kế hoạch 50-KH/HU về thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU, ngày 16-8-2018 và Công văn 794-CV/TU, ngày 16-8-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
          - Qui định số 06-Qđi/TW về một số điểm về kết nạp đảng viên đối với người theo tôn giáo và đảng viên là người theo tôn giáo tham gia sinh hoạt tôn giáo.
          II. Đánh giá việc thực hiện nghị quyết của chi bộ tháng 09 năm 2018.
1.  Lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị
- Tuyên truyền thông qua các hoạt động về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh( Chỉ thị 05 của Bộ chính trị.). 
- Tổ chức quán triệt và đôn đốc thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết tháng 9 của Đảng bộ cấp trên.
- Tuyên truyền, phổ biến ý nghĩa thắng lợi của cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.
2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
Trong tháng 9/2018 tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Thực hiện chuyên môn theo TKB.
Tổ chức khai giảng năm học mới.
Tiếp tục ôn và dự thi tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia.
Họp tổ chuyên môn theo kế hoạch.
Thành lập các đội tuyển học sinh giỏi: Casio, giải toán bằng Tiếng anh, Olympic tháng 4,…
Hoàn thành danh sách GVG các cấp.
Tiến hành dự giờ thao giảng, kiểm tra chuyên môn giáo viên.
Khảo sát chất lượng của học sinh lớp 12; tổ chức phụ đạo học sinh yếu kém sau khi có kết quả kiếm tra chất lượng K12.
Tiến hành dạy nghề cho học sinh khối 11.
Hội nghị cán bộ, công nhân viên chức lao động năm học 2017-2018.
Tiến hành họp PHHS đầu năm .
          3.  Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể
a. Lãnh đạo Công đoàn :
Hưởng ứng tích cực các hoạt động, cuộc vận động, thi đua, các cuộc thi.
Hoàn thành tốt công tác công đoàn theo quy định.
Chuẩn bị quà trung thu cho con cán bộ, giáo viên và người lao động.
    b. Lãnh đạo Đoàn TNCS.HCM:
Hưởng ứng tích cực các hoạt động, cuộc vận động, thi đua. Các cuộc thi các cấp.
Kết hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm xét học bổng cho học sinh.
Tổ chức tuần lễ sinh hoạt đầu năm cho học sinh toàn trường, tổ chức các trò chơi sau lễ khai giảng năm học.
Thực hiện tiết ngoài giờ lên lớp theo qui định.
          4. Lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ
          Lập danh sách quy hoạch, bồi dưỡng kết nạp đảng năm 2018.
          5. Công tác xây dựng Đảng
          * Thực hiện kiểm điểm xoay vòng tháng 9 năm 2018
          1. Nguyễn Văn Tổng                         2. Trương Thị Kim Thoa
          3. Lư Thanh Thảo Trang                   4. Trần Vương Mỹ
          5. Nguyễn Quốc Văn                        6. Nguyễn Bình Kha
          7. Huỳnh Thị Lệ Hằng                      8. Hồ Thanh Tâm
          9. Bùi Thanh Nhã                             10. Mã Thị Thu Thanh
          11. Nguyễn Mai Hùng                       12. Dương Thị Hồng Nhung
          13. Thạch Nơ                                    14. Lê Chiêu Phước
          15. Nguyễn Văn Tiếp                        16. Sơn Thị Thúy Hằng
          *Thực hiện công tác kiểm tra giám sát quí 3: từ 01/10/2018 đến 30/12/2018
            + Nội dung kiểm tra:
          - Kiểm tra tài chính của chi bộ, việc thu chi tài chính của chi bộ.
          - Kiểm tra đảng viên việc báo cáo tổng kết thực hiện các phong trào: phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với chủ đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.
          + Nội dung giám sát:
     - Giám sát tổ chức phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực, xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá.
          - Giám sát đảng viên thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt ở chi bộ.
          - Giám sát việc chấp hành sự phân công ra đề thi, ôn thi ở tổ chuyên môn; hồ sơ giảng dạy, dự giờ, thao giảng; viẹc thực hiện các tiết học trải nghiệm, dạy học theo chủ đề bài học…
          +Đối tượng: (8 đảng viên)
          1. Nguyễn Thị Thùy Trang               2. Quách Thị Huệ
          3. Nguyễn Đăng Khoa                      4. Hồ Thanh Tâm
          5. Phạm Thị Thu Trang                     6. Đặng Thị Tú Quyên
          7. Lê Văn Tài                                    8. Dương Thị Hồng Nhung
          6. Công tác khác:
III. Phương hướng công tác tháng 10 năm 2018
1. Lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị:
- Tuyên truyền các hoạt động về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05 của Bộ chính trị). 
- Tổ chức quán triệt và đôn đốc thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết tháng 10 của Đảng bộ cấp trên.
- Tuyên truyền ý nghĩa ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
Trong tháng 10/2018 tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Hoàn thành hồ sơ dạy thêm, học thêm.
Thực hiện các tiết giáo dục ngoài giờ lên lớp theo PPCT.
Các tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt chuyên môn và chủ đề theo kế hoạch.
Tiến hành hội giảng giáo viên giỏi cấp trường (đợt 1: 02/10) vào tuần 8,9 theo liah5. Thi lý thuyết (02/11)
Tiếp tục ôn tập cho học sinh giỏi ở các lĩnh vực: HSG K11,10, MTCT, Olympic tháng 4 và giải Toán bằng Tiếng Anh ở các môn T,L,H,Si
Triển khai cuộc thi “Sáng tạo trẻ”.
Thực hiện việc trao đổi chuyên môn trên website “Trường học kết nối”.
Đẩy mạnh công tác xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực, các cuộc vận động, các phong trào thi đua.
Kiểm tra việc thực hiện chuyên môn của giáo viên.
Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi Quốc gia môn Văn.
3. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể:
a. Lãnh đạo Công đoàn :
Hưởng ứng tích cực các hoạt động, cuộc vận động, thi đua, các cuộc thi.
Hoàn thành tốt công tác công đoàn theo quy định.
b. Lãnh đạo Đoàn TNCS.HCM:
Hưởng ứng tích cực các hoạt động, cuộc vận động, thi đua. Các cuộc thi các cấp.
Kết hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm xét học bổng cho học sinh.
Ổn định nề nếp của học sinh.
c. Công đoàn, Đoàn TN tích cực làm tốt công tác giới thiệu quần chúng cho Đảng.
    4. Lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ
 
5. Công tác xây dựng Đảng
* Thực hiện kiểm điểm xoay vòng tháng 10 năm 2018
1. Trần Thị Như Ý                    2. Phạm Thị Thu Hương
3. Bùi Thị Như Ngọc               4. Lê Thị Kim Ngân
5. Phạm Thị Bích Đào             6. Lê Thị Hồng Đào
7. Phan Minh Biển                   8. Nguyễn Thu Trang
9. Trần Kim Lâm                      10. Nguyễn Đăng Khoa
11.Trần Thị Thanh Tuyền        12. Đặng Thị Tú Uyên
13. Lê Văn Tài                          14. Nguyễn Văn Phui
15. Ngô Công Bằng                 16. Trương Văn Đợi
* Thực hiện các hoạt động khác
- Tuyên truyền, triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp.
- Tiếp tục hoàn chỉnh lý lịch của người xin vào Đảng tiến hành xác minh, thẩm tra lý lịch (nếu có):
- Duy trì đẩy mạnh việc thực hiện và đánh giá việc học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Chi bộ, tập thể đơn vị, Đảng viên, cán bộ  giáo viên công nhân viên.
6. Công tác khác
 
Nơi nhận:
- Bí thư chi bộ (để triển khai và thực hiện);
- Chủ tịch CĐCS (để thực hiện);
- Bí thư Đoàn trường (để triển khai và thực hiện);
TM. CHI BỘ
BÍ THƯ
 
 
Lê Tứ Hải
 

CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT